Inför säsongen 2015 byggdes banan om, där vi breddade kurvorna med ca 1.5 meter inåt samtidigt som banans dränering gjordes om. Gamla banans mått:

Banlängd på ”gamla banan”: 279 meter
Banrekord på ”gamla banan”: 57.0 sekunder, Tony Rickardsson 1998-06-30 & Jason Crump 2010-08-10

Banlängd, 80cc: 146 meter
Banrekord, 80cc: 46.9, Oscar Holstensson, 2016-09-18