Webmaster, skriver bland annat om Vargförarnas insatser utomlands och är även styrelsens sekreterare. Chefsfunktionär för domartornet på hemmamatcherna, där jag även spelar musiken på matcherna. Skriver dessutom på kimnilssonracing.com.

Kallelse till årsmöte

Tid och plats: måndagen den 23 mars 2015 kl. 19.00 i klubblokalen ICA Maxi Arena Dagordning: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av 2 (två) justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokoll. 6. Frågan om mötet är i laga ordning utlyst.…